Kiegészítő támogatás a Cifrakert és Svájci ház funkcióbővítő rehabilitációja tárgyú projekthez

Nagykőrös Város Önkormányzata 2017. március 17. napján pályázatot nyújtott be - az EGT Finanszírozási Mechanizmus „Városi épített örökség megőrzése” című, HU07PA16-A1-2013 jelű és a „Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című, HU07PA16-A2-2013 jelű pályázati konstrukciók keretében meghirdetett - felhívásra a Cifrakert és Svájci ház funkcióbővítő rehabilitációja elnevezésű, HU07-0067-A2-2013 azonosítószámú projekten felüli többlettevékenységek megvalósítására. A pályázat Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2017. (III. 30.) határozatával utólagosan jóváhagyásra került. A pályázat támogatásban részesült, melynek köszönhetően az 1-4. pontban felsorolt többlettevékenységek kerültek megvalósításra ezáltal további 18.388.351 Ft többletforrást biztosít a Program Operátor.

 

Többlettevékenységek:

 

1..1. Térfigyelő Kamerarendszer kiépítése: A többlettevékenység megvalósítása során 9 db kamera került kiépítésre, mely a megvalósított értékek megőrzését, és biztonságos használatát biztosítják.

2. 2. Játszótér - és Sportpálya megvilágítási rendszer kiépítése: A többlettevékenység megvalósításával a sport- és játszó terület kihasználtságának növelése érhető el. A kiépítés során környezetvédelmi szempontok is figyelembe vételre kerültek, hiszen a megvilágítást 12 db LED-es energiatakarékos fényforrás biztosítja.

3. 3. Cifrakert funkcionális területeinek használatát segítő eszközök beszerzése: A projekt megvalósításával kulturális, művészeti és ismeretterjesztési programok kellemes, kulturált kivitelezésére nyílik lehetőség, melyek lebonyolítását, megrendezését a beszerzett eszközök a mai kor elvárásainak színvonalára emelik. Az eszközök jól segítik a funkcióbővítő rehabilitáció által megvalósított projekt kiteljesedését.

4. 4. CIFI WIFI rendszer kiépítése: A mai kor fiataljai elképzelhetők-e egyáltalán internet nélkül? A válasz egyértelmű: nehezen. Ez azonban nem is baj, hiszen a világháló, azt jól használva az ismeretek hihetetlen mértékű bővülési lehetőségét biztosítja. A közelben iskola található, így a kapcsolattartáson kívül a „zöld környezetben” való tanulást is lehetővé teszi. A fiatalok számára a többi többlettevékenységgel együtt kulturált, és megfelelő időtöltésre nyílik lehetőség.

A többlettevékenységek a megállapodásban rögzített határidőig kiépítésre, megvalósításra kerültek.

Bízván állíthatjuk, hogy a kiegészítő támogatásból megvalósult beszerzések, beruházások nagymértékben hozzájárulnak a Cifrakert jobb kihasználtságához, mely által városunk lakosai, az idelátogatók kedvelt kikapcsolódási helyéül szolgálhat.

Hisszük, hogy „Nagykőrös zöld város az ország szívében”, és ezen zöld város egyik „zöld ékszere” a megújult Cifrakert!


Nagykőrös, 2017. május 23.

 

 

 

Címke: