Projektleírás

 Projekt összefoglaló a HU07-0067-A2-2013-as kódszámú „Cifrakert és Svájci ház funkcióbővítő rehabilitációja” című projektről

 

A Cifrakert hagyományai immár 150 évre tekintenek vissza. Az 1800-as évek végétől szolgálja a város polgárait a kor követelményeinek megfelelő kulturált szórakozási lehetőséget biztosítva. A zöldfelület mellett – az akkori igényeket követve - közfürdő, szabadtéri mozi és színpad, KRESZ park és sportpályák voltak fellelhetőek a parkban.


Az idő azonban nem kímélte sem a természetes, sem az ember alkotta kincseket. A Cifrakert és a benne lévő épületek állapota erősen leromlott. Új funkciók kiszolgálására nyílt igény, ezért elengedhetetlenné vált eme méltán híres zöldfelület megújítása.


Nagykőrös Város Önkormányzata felismerte, hogy a terület kultúrtörténeti jelentőségére és a vele szemben manapság is támasztott közösségi igényekre, valamint az Önkormányzat átfogó programjaival való összhangra tekintettel, pályázati lehetőségekkel célszerű a Cifrakert teljes területének rövid- és középtávú fejlesztési irányainak, valamint hasznosításának, komplex kezelésének megvalósítása érdekében lépéseket tenni.


Az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 keretében a Norvég Királyság, Izland és a Liechtensteini Hercegség, mint donor országok hozzájárulnak a Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása program megvalósításához. Az Önkormányzat sikeresen pályázott, így a „Cifrakert és Svájci ház funkcióbővítő rehabilitációja” című HU07-0067-A2-2013-as kódszámú projekt megvalósítása érdekében a Program Operátor (Miniszterelnökség, Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság) 2016. április 28-án kelt támogatói döntése értelemében a Projektgazdát (Nagykőrös Város Önkormányzata) vissza nem térítendő támogatásban részesítette.  


Így kerülhet sor a park központi területének átfogó és fenntartható felújítására, valamint az ott álló két, helyileg védett épület (Svájci ház, Zenepavilon) helyreállítására, kulturális és közösségi célú hasznosítására, új, kor követelményeinek megfelelő funkciókkal való bővítésére.


A fejlesztés akcióterületei a következők:

1.     

Tervezett fogadó- és vásártér

2.     

Meglévő, kiemelt épületalap és környezete, mint tervezett játszótér és görhoki pálya

3.     

Meglévő nézőtér és vetítőház felújítása

 

Végül a projekt számokban:

·        

Támogatás: 94.036. 342 Ft.

·        

Önkormányzati önerő: 133.711.865 Ft

·        

Kivitelezés teljes költsége: 227.748.207 Ft

 


  1. Előzmények:

A Cifrakert mint közterület, valamint az ott álló helyileg védett, 1870 körül épült Svájci ház és zenepavilon épületek. A Széchenyi fürdőkertben egy 1886-os összeírás szerint már állt a „sveiczi épület sindely tetélyel”, amely fagerendázatú, három oldalról is verandával szegélyezett, az alpesi házakat idéző küllemű épület egykoron a városi lakosság közösségi életének színtere volt. A XIX. század derekén létesült a Széchenyi Istvánról elnevezett egykori fürdő épület (hrsz.: 5716/6), amely később az egész park névadója lett.  Közel 10 esztendővel ezelőtt Nagykőrös Város Önkormányzata pályázati forrás bevonásával felújította a park legfrekventáltabb területeit.  

 

 

  1. Megoldásra váró feladatok:

Az Önkormányzat az épület földszintjén közösségi foglalkoztató, kiállítótér megvalósítását tervezi a szükséges kiszolgáló helyiségekkel. A Zenepavilon épülete tekintetében a meglévő értékeinek megóvása, mai technikai követelményeknek megfelelőbb hasznosítása az elvárás.  A Ceglédi út mentén álló Cifra Csárda valamint a Svájci ház közötti területet a jövőben is a városi rendezvények (Kőrösi napok, Gyermeknap) színtereként kívánja hasznosítani.

 

Felújítás irányelvei:

  • A területnek a továbbiakban is a település (komplex) közösségi igényeinek kell megfelelnie.

  • Biztosítani kell a terület akadálymentes használatát is.

  • Kiültetendő növényfajok vonatkozásában tekintettel kell lenni a tér jelenlegi növényállományára, és a természeti, táji és éghajlati adottságokra.

  • Utcabútorok (pad, hulladékgyűjtő, kandeláber stb.) kerülnek elhelyezésre.

  • Az építés idegen területet nem érint

 

  1. Várható eredmények

A Svájci Ház felújításával lehetne az egyházak, a hagyományőrző és ifjúsági szervezeteknek kiállítóteret és foglalkoztatót kialakítani. A Díszítőművész kör és a Fafaragó kör otthonra lelne és lenne állandó kiállításuk is ahol a város jobban megismerhetné munkásságukat. Szeretnénk itt lehetőséget biztosítani különböző egyesületi gyűlésekre és találkozókra. Legfőképpen az ifjúságnak szeretnénk itt lehetőséget teremteni egy klub kialakításával ahol találkozhatnának és a Művelődési Ház szervezésében tartalmas programokban vehetnének részt.

A Zenepavilon és Színpad felújításával szeretnénk lehetőséget biztosítani helyi és környékbeli tehetségek fellépésére. Lehetőséget biztosítanánk a Zeneiskola növendékeinek a fellépésre. Megjelenhetne a színpadon a Népdalkör és a Színjátszó Csoport produkciói.

Játszótér és Sportpálya kialakításával szeretnénk teljessé tenni a fiatalok igényeinek kiszolgálását. A családi kirándulások kedvencévé szeretnénk tenni a területet ahol az egész család tud regenerálódni és kikapcsolódni.

A Svájci Ház környezetének felújításával szeretnénk egy piacteret kialakítani ahol az eddig megrendezésre kerül ő Cifra vásárokat jobb körülmények között tudnánk megtartani és mellette népi vásárokat és hagyományos népi szakmákat tudnánk bemutatni vásárnapokon.

Szeretnénk a Cifrakertet a régi fényében felújítani úgy, hogy új modern a város lakosainak fontos és szükséges funkciókkal töltsük meg. Lehetőséget szeretnénk teremteni mindenkinek köztük a hátrányos helyzetűeknek és a fogyatékosoknak is a park látogatására és a minél teljesebb regenerációra. A park látogatása ingyenes és bárki számára lehetséges. Lehetőséget kínálunk az egyházaknak is, mint például a Nagykőrösi Református Egyházközséggel hagyományos kapcsolatok erősítése, valamint a Nagykőrösi Zsidó Hitközséggel kialakult együttműködés szélesítése vagy éppen az oktatási intézményeknek a szabadban tartott biológia és természetismeret órák tartására. Nyáron alkotó és iskolás táboroknak ad otthont a park.

 

Angol verzió IDE kattintva

2016. november 02.